Wzory umów i dokumentów

Zatrudnianie w grupie pracowników administracyjnych i obsługi:

Zatrudnianie pracowników w grupie nauczycieli akademickich:

  Ewidencja czasu pracy - objaśnienia:

  Przyznawanie odznaczeń:

  Umowy cywilnoprawne:

  Wnioski o zasiłek:

  Wnioski o przyznawanie dodatków:

  Legitymacja służbowa:

  Pozostałe: