Zajęcia warsztatowe: „Projektowanie stolarki oraz fasad aluminiowo-szklanych”

Celem zajęć warsztatowych jest podniesienie kompetencji zawodowych i analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów, z zakresu projektowania stolarki oraz fasad aluminiowo-szklanych.

Warsztaty wyjazdowe mają zapoznać studentów z procesem projektowania z wykorzystaniem systemów Aluprof, z algorytmami tworzenia zlecenia zawierającego wszystkie typy konstrukcji: konstrukcje szablonowe, nieszablonowe, nieprostokątne, listy materiałowe oraz

z procesem przygotowania produkcji.