Zajęcia warsztatowe z języka angielskiego

Celem zajęć warsztatowych jest podniesienie kompetencji językowych, komunikacyjnych i społecznych.

Program zajęć będzie zorientowany na praktyczne zastosowanie specjalistycznego języka angielskiego w symulowanych rozmowach prowadzonych w środowisku pracy. Tematyka konwersatorium skoncentruje się na aktualnych zagadnieniach z dziedziny specjalistycznej studentów zachęcających do mówienia i wymiany opinii, a także na opanowaniu kluczowych słów, wyrażeń i konstrukcji zdaniowych koniecznych do prowadzenia dyskusji i ćwiczeniu bardziej rozbudowanych wypowiedzi studentów jak na przykład odgrywanie ról lub debata. Zajęcia będą również służyły udoskonaleniu wymowy i precyzji wypowiedzi.