Zajęcia z języka angielskiego/niemieckiego

Grupa docelowa: Studenci i studentki kierunków: Energetyka, Inżynieria Środowiska, Biotechnologia

Stopień kształcenia: IV-VII semestr I stopnia, II stopień

Liczba miejsc: 15 osób

Czas trwania formy wsparcia: 30 godzin

Planowany program dla formy wsparcia:

30-godzinny kurs będzie zorientowany na praktyczne zastosowanie specjalistycznego języka angielskiego lub niemieckiego w symulowanych rozmowach prowadzonych w środowisku pracy. Tematyka konwersatorium skoncentruje się na aktualnych zagadnieniach z dziedziny specjalistycznej studentów zachęcających do mówienia i wymiany opinii, a także na opanowaniu kluczowych słów, wyrażeń i konstrukcji zdaniowych koniecznych do prowadzenia dyskusji i ćwiczeniu bardziej rozbudowanych wypowiedzi studentów jak na przykład odgrywanie ról lub debata. Zajęcia będą również służyły udoskonaleniu wymowy i precyzji wypowiedzi.

Kurs prowadzony będzie przez wykładowców Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej.

Szkolenie realizowane w małych grupach (12-15 uczestników w grupie) sprzyjać będzie podnoszeniu kompetencji zarówno językowych jak i komunikacyjnych i społecznych.