Nauka dla Społeczeństwa – nowy program MEiN

Minister Edukacji i Nauki powołał nowy program "Nauka dla Społeczeństwa" adresowany do podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Celem programu jest wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką i społeczeństwem. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach:

  1. Doskonałość naukowa – wsparcie dla projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań naukowych, umiędzynarodowienie i zwiększenie rozpoznawalności polskiej nauki.
  2. Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym.
  3. Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki.

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym i rozpocznie się w sierpniu.
Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 4 wnioski w każdym roku kalendarzowym.

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa--nowy-pr...

Chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić przez stronę
Centrum Zarządzania Projektami za pomocą formularza zgłaszania projektów:

 http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu. 

Autor: WebAdmin, 19.07.2021