Centrum Zarządzania Projektami

Ogłoszenie

SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs pt. „SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia”.

Program skierowany jest do polskich instytucji posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych, które przyjmują cudzoziemców na studia. Jego celem jest zwiększenie wśród zagranicznych studentów i doktorantów zainteresowania ofertą kształcenia w naszym kraju, wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów na polskich uczelniach, a także poszerzenie oferty programów kształcenia, w tym tych prowadzonych w formie hybrydowej lub zdalnej.

Autor: WebAdmin, 22.09.2021

Ogłoszenie

Wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza nabór wniosków na Wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Ukrainy do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz przez polskich partnerów do NAWA. Nabór trwa do 28 października 2021 roku do godz. 15:00 (czasu lokalnego Warszawa).

Autor: WebAdmin, 21.09.2021

Ogłoszenie

Konkurs Welcome to Poland

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs pt. „Welcome to Poland”.

Tytuł projektu: Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland

Autor: WebAdmin, 21.09.2021

Nauka dla Społeczeństwa – nowy program MEiN

Minister Edukacji i Nauki powołał nowy program "Nauka dla Społeczeństwa" adresowany do podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Celem programu jest wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką i społeczeństwem. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

Autor: WebAdmin, 19.07.2021

Ogłoszenie

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło konkurs
na finansowanie działających w ramach uczelni studenckich kół naukowych
pt. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Do finansowania w ramach programu zakwalifikowano wniosek

złożony przez Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej
pt. „Odpady to też zasoby - Zielony ład”

Otrzymana kwota dofinansowania to 60 000 zł.

Serdecznie gratulujemy innowacyjnego projektu, który został doceniony
 przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Studentom i opiekunom koła naukowego GeneInUse,
życzymy powodzenia i sukcesów w realizacji projektu!

Autor: WebAdmin, 11.06.2021

Strony