Centrum Zarządzania Projektami

Granty Narodowego Centrum Nauki dla naszych naukowców

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów kolejnych edycji konkursu Opus 20, Sonata 16 i Preludium. Finasowanie na realizację grantu OPUS 20 otrzymało dwóch naukowców z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki naszej uczelni:

  • prof. dr hab. inż. Witold Janusz Elsner - Opracowanie nowej pasywnej metody kontroli przepływu opartej na dogłębnej analizie zjawisk fizycznych przyściennych, (przyznana kwota: 1 430 960 zł)
  • prof. dr hab. inż. Artur Tomasz Tyliszczak - Fizyka turbulentnych płomieni dyfuzyjnych za ciałami nieopływowymi o zmiennej geometrii i falistych ścianach, (przyznana kwota: 1 216 600 zł).

Informacje o wynikach wraz z pełnymi listami zakwalifikowanych projektów znajdują się pod adresem WYNIKI NCN.

Serdecznie gratulujemy Laureatom i życzymy owocnej realizacji projektów.

 

Autor: WebAdmin, 02.06.2021

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza

Konkurs którego celem jest opracowanie innowacyjnej technologii magazynowania energii elektrycznej opartej o ogniwa galwaniczne.

Przedsięwzięcie „Magazynowanie energii elektrycznej” stanowić ma impuls dla aktywizacji rynku magazynów energii elektrycznej, w tym stworzenia i rozwoju dostawców podzespołów do magazynów energii elektrycznej, takich jak baterie, falowniki, elektronika, obudowy, software, czy usługi instalacyjne, serwisowe i gwarancyjne produktów końcowych. Skala prognozowanego popytu na przystępne cenowo i efektywne technologie magazynowania energii elektrycznej szacowana jest na setki miliardów euro.

Autor: WebAdmin, 12.05.2021

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza

Program EJP SOIL

który wspiera działania w kierunku zrównoważonej gospodarki glebami rolniczymi z uwzględnieniem kwestii klimatycznych. Kraje biorące udział w programie zobowiązane są do realizacji ogólnego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarowania glebą rolniczą, które przyczynią się do sprostania kluczowym wyzwaniom społecznym, w tym zmianom klimatycznym i przyszłym dostawom żywności.

Autor: WebAdmin, 12.05.2021

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego MINIATURA 5.

W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Autor: WebAdmin, 04.05.2021

Ogłoszenie

PHC Polonium – otwarty nabór wniosków!

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium. Granty wspierają mobilność naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera. 

Autor: WebAdmin, 23.04.2021

Strony