Centrum Zarządzania Projektami

Ogłoszenie

Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza konkurs na działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni.

Celem konkursu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni
w zakresie projektowania uniwersalnego tak, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia studentów w tym obszarze. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia.

Autor: WebAdmin, 20.04.2021

Ogłoszenie

INFOSTRATEG (II konkurs)

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs

w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne
i mechatroniczne” – INFOSTRATEG.

Autor: WebAdmin, 20.04.2021

Ogłoszenie

Wspólne projekty badawcze między
Polską a Niemcami

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Niemcy) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Autor: WebAdmin, 19.04.2021

Ogłoszenie

Wspólne projekty badawcze między
Polską a Słowacją

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA oraz Słowacka Agencja Badań i Rozwoju – SRDA (Słowacja) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacji.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Słowacji.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Autor: WebAdmin, 19.04.2021

Ogłoszenie

Wspólne projekty badawcze pomiędzy
Polską a Austrią

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA oraz Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (Austria) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

 Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Autor: WebAdmin, 19.04.2021

Strony