Centrum Zarządzania Projektami

Ogłoszenie

W związku z 

otwarciem naboru wniosków w programie

Bekker NAWA - Program im. Mieczysława Bekkera

NAWA zaprasza potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych udziałem w Programie Bekker NAWA do udziału w webinarium na temat aktualnego naboru.

                                                                                

Spotkanie online odbędzie się we wtorek 20 kwietnia 2021 r. o  godz. 11:00.

                            

Więcej szczegółów na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/webinarium-na-temat-programu-bekker-nawa-rejestracja-otwarta

Autor: WebAdmin, 19.04.2021

Ogłoszenie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza

drugą edycję programu Granty Interwencyjne NAWA. W programie dofinansowanie nawet do 300 tys. zł otrzymają projekty naukowców, których realizacja przyczyni się do rozwiązania bieżących, kluczowych dla społeczeństwa, problemów naukowych.

Granty Interwencyjne NAWA umożliwiają naukowcom zebranie danych naukowych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie skutków lub znaczenia jakiegoś zjawiska lub wydarzenia w możliwie jak najszybszym terminie po jego wystąpieniu. Dzięki temu program NAWA zwiększa szasnę naukowców na to, by rozwiązywać aktualne problemy badawcze i odpowiadać na pojawiające się cywilizacyjne wyzwania.

Autor: WebAdmin, 19.04.2021

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)  ogłaszają konkurs TANGO 5.

Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie:

  • określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
  • wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Autor: WebAdmin, 13.04.2021

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze PRELUDIUM 20.

Konkurs przeznaczony jest  dla naukowców nieposiadających stopnia doktora.

W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł
lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Autor: WebAdmin, 13.04.2021

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze OPUS 21.

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.
Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy.
W konkursie OPUS 21 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,
  • bez udziału partnerów zagranicznych.

Autor: WebAdmin, 13.04.2021

Strony