Ogłoszenie

Konkurs 7/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka Agrotech

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka Ścieżka – Agrotech.

Konkurs ma na celu rozwój nowych technologii w sektorze rolnym. Środki można przeznaczyć na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Program skierowany jest do:

  • przedsiębiorstw
  • konsorcjów przedsiębiorstw
  • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe i projekt może być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych.

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP. Nabór wniosków trwa od 10 września do 6 listopada 2020 r., do godz. 16.00. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Link do konkursu: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-7-1-1-1-2020/?fbclid=IwAR2xR252jthS4XpkjMeXtAxifez6CIhr5mouHaKfkmbLlv5CE9x0On-cpTs

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić projekt przez stronę Centrum Zarządzania Projektami: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 01.09.2020