Ogłoszenie

Międzynarodowa sieć CHIST-ERA ogłasza konkurs

na międzynarodowe projekty badawcze  z następujących obszarów tematycznych:

1Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions,

2. Towards Sustainable ICT.

 O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Konkurs jest jednoetapowy, co oznacza, iż na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski pełne (tzw. full proposals). Szczegółowa procedura składania wniosków na poziomie międzynarodowym zawarta jest w ogłoszeniu konkursu (Call Announcement) na stronie sieci CHIST-ERA.

Poniżej link do szczegółowych informacji dotyczący konkursu:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-01-07-siec-chist-era-oglasza-nowy-konkurs

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków: 1 marca 2021 r., 17:00 CET
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 8 marca 2021 r.
  • Wyniki konkursu: lipiec 2021r.
  • Rozpoczęcie realizacji projektów: październik 2021 r.

Chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić przez stronę Centrum Zarządzania Projektami za pomocą formularza zgłaszania projektów:

 http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu. 

 

Autor: WebAdmin, 08.01.2021