Ogłoszenie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza

Program EJP SOIL

który wspiera działania w kierunku zrównoważonej gospodarki glebami rolniczymi z uwzględnieniem kwestii klimatycznych. Kraje biorące udział w programie zobowiązane są do realizacji ogólnego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarowania glebą rolniczą, które przyczynią się do sprostania kluczowym wyzwaniom społecznym, w tym zmianom klimatycznym i przyszłym dostawom żywności.

Nabór wniosków trwa do 7 września 2021 roku do godz. 16:00.

Zakończenie pre-rejestracji: 25 czerwca 2021 godz. 13:00 CEST

Więcej informacji na stronie konkursu:

https://www.gov.pl/web/ncbr/ejp-soil-ii

Chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić przez stronę Centrum Zarządzania Projektami
za pomocą formularza zgłaszania projektów:

 http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu. 

Autor: WebAdmin, 12.05.2021