Ogłoszenie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza

Konkurs którego celem jest opracowanie innowacyjnej technologii magazynowania energii elektrycznej opartej o ogniwa galwaniczne.

Przedsięwzięcie „Magazynowanie energii elektrycznej” stanowić ma impuls dla aktywizacji rynku magazynów energii elektrycznej, w tym stworzenia i rozwoju dostawców podzespołów do magazynów energii elektrycznej, takich jak baterie, falowniki, elektronika, obudowy, software, czy usługi instalacyjne, serwisowe i gwarancyjne produktów końcowych. Skala prognozowanego popytu na przystępne cenowo i efektywne technologie magazynowania energii elektrycznej szacowana jest na setki miliardów euro.

Głównym celem Przedsięwzięcia „Magazynowanie energii elektrycznej” jest stworzenie innowacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej opartego o ogniwa galwaniczne. Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa strumienie: strumień „Bateria”, który polega na opracowaniu i wykonaniu innowacyjnych ogniw galwanicznych oraz strumień „System”, którego celem jest stworzenie innowacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej.

Wniosek o przystąpienie do postępowania wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, w oparciu o wzór oraz zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu. Wnioski należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju –

ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, w punkcie przyjmowania przesyłek NCBR.

Nabór wniosków trwa do 7 czerwca 2021 roku do godz. 16:00.

- Ocena formalna: 07.06 – 15.07.2021

- Ocena merytoryczna: 07.06 – 15.07.2021

- Zakończenie oceny i publikacja listy rankingowej: 15.07.2021

Więcej informacji na stronie konkursu:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/magazynowanie-energii-elektrycznej

Chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić przez stronę Centrum Zarządzania Projektami
za pomocą formularza zgłaszania projektów:

 http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu. 

Autor: WebAdmin, 12.05.2021