Doktorzy Honoris Causa

prof. dr inż. Wacław Sakwa

prof. dr inż. Wacław Sakwa

Wacław Sakwa urodził się 28 kwietnia 1919 roku w województwie poznańskim. Szkołę średnią ukończył w Łodzi, a studia wyższe w Akademii Górniczo-Hutniczej - Wydział Hutniczy, w 1948 roku. W okresie okupacji pracował w Łodzi, w firmie budowlanej, na różnych budowach, a następnie w centralnych warsztatach tegoż przedsiębiorstwa. W latach był zatrudniony w charakterze inspektora technicznego w Zjednoczeniu Przemysłu Odlewniczego w Krakowie, skąd został przeniesiony przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu na stanowisko dyrektora technicznego do Huty Blachownia koło Częstochowy, gdzie pracował 6 lat.

Strony