Ogłoszenie o konkursie z dnia 09.01.2015 r.

Opracowanie materiałów do inicjalizacji bazy wiedzy Projektu Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 2.3.

Ogłoszenie o konkursie 37.5 KB doc Pobierz
Regulamin konkursu 186.5 KB doc Pobierz
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 122 KB doc Pobierz
Oświadczenie o spełnianiu warunków 108.5 KB doc Pobierz
Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie 116 KB doc Pobierz
Wzór umowy 163.5 KB doc Pobierz
Wykaz osób 104 KB doc Pobierz
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 103.66 KB docx Pobierz
Zawiadomienie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i zaproszeniu do składania prac konkursowych 108.5 KB doc Pobierz
Powiadomienie o wynikach konkursu 104.5 KB doc Pobierz