Ogłoszenie o konkursie z dnia 09.04.2014 r.

Opracowanie materiałów do inicjalizacji bazy wiedzy Projektu Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 2.3

Ogłoszenie o konkursie 37 KB doc Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27 KB doc Pobierz
Odpowiedź na zapytania i zmiana regulaminu 111.5 KB doc Pobierz
Odpowiedź na zapytania i zmiana regulaminu (2) 118 KB doc Pobierz
Regulamin konkursu 185 KB doc Pobierz
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 122.5 KB doc Pobierz
Oświadczenie o spełnianiu warunków 108.5 KB doc Pobierz
Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie 116 KB doc Pobierz
Wzór umowy 163.5 KB doc Pobierz
Wykaz osób 104 KB doc Pobierz
Zawiadomienie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i zaproszeniu do składania prac konkursowych 106 KB doc Pobierz
Ogłoszenie o wynikach konkursu 105.5 KB doc Pobierz