Szczegóły ogłoszenia ZP/US-03/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/US-03/21

"Przeprowadzenie warsztatów dla studentów/ek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej""

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 133,7 2021.04.27 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 108,8 2021.04.27 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 1 docx 157,4 2021.04.27 30
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 2 docx 158,4 2021.04.27 17
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 3 docx 158,2 2021.04.27 12
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 4 docx 157,1 2021.04.27 14
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 112,0 2021.04.27 11
Projekt umowy docx 129,1 2021.04.27 9
Wykaz dostaw lub usług docx 111,4 2021.04.27 11
Wykaz osób docx 114,2 2021.04.27 10
Wzór formularza oferty docx 122,6 2021.04.27 13
Wzór Protokołu odbioru usługi docx 110,1 2021.04.27 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia docx 112,6 2021.05.06 3
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) docx 113,5 2021.05.06 6

Pobierz wszystkie dokumenty