Szczegóły ogłoszenia ZP/D-13/A/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-13/A/21

"Dostawa analizatora widma sygnałów dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 79,2 2021.05.12 230

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 39,9 2021.05.21 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,6 2021.05.12 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2021.05.12 18
Projekt umowy doc 79,5 2021.05.12 23
Protokól odbioru doc 40,0 2021.05.12 20
Wzór oferty na dostawy doc 54,0 2021.05.12 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 23,2 2021.05.21 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,6 2021.06.01 10
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2021.06.01 14

Pobierz wszystkie dokumenty