Szczegóły ogłoszenia ZP/US-04/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/US-04/21

"Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla kadry zarządczej, dydaktycznej i administracyjnej Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Politechnika Częstochowska Uczelnią Dostępną""

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 111,5 2021.05.25 191

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 119,6 2021.05.25 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 1 docx 117,1 2021.05.25 52
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 2 docx 118,2 2021.05.25 32
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 120,0 2021.05.25 28
Projekt umowy docx 136,6 2021.05.25 25
Wykaz dostaw lub usług docx 119,4 2021.05.25 26
Wykaz osób docx 122,4 2021.05.25 24
Wzór Formularza oferty docx 130,6 2021.05.25 26
Wzór Protokołu odbioru usługi docx 119,9 2021.05.25 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 83,4 2021.06.08 13
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 84,0 2021.06.08 13

Pobierz wszystkie dokumenty