Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-11/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-11/21

"Dostawa laptopów do analizy sygnałów z pojazdu badawczego dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 118,1 2021.05.26 212

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 146,0 2021.05.26 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 115,2 2021.05.26 34
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 90,5 2021.05.26 32
Wzór oferty docx 114,2 2021.05.26 37
Wzór protokołu docx 107,2 2021.05.26 40
Wzór umowy docx 119,2 2021.05.26 32

Pobierz wszystkie dokumenty