Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-12/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-12/21

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 176,4 2021.05.28 199

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna)_I pdf 66,2 2021.06.18 5
Informacja o zmianach (procedura pełna)_II pdf 66,3 2021.06.22 2

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 46,9 2021.05.28 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2021.05.28 35
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 90,5 2021.05.28 36
Szczegółowy opis zamówienia doc 80,0 2021.05.28 133
Wzór oferty na dostawy doc 27,7 2021.05.28 32
Wzór protokołu odbioru docx 16,8 2021.05.28 30
Wzór umowy na dostawy docx 32,3 2021.05.28 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna)_I doc 22,4 2021.06.18 3
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna)_II docx 23,7 2021.06.18 3

Pobierz wszystkie dokumenty