Szczegóły ogłoszenia ZP/D-16/A/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-16/A/21

"Dostawa stanowiska dydaktycznego do badania różnych konstrukcji wymienników ciepła dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 92,0 2021.06.02 143

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 53,5 2021.06.02 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 22,7 2021.06.02 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,2 2021.06.02 14
Projekt umowy doc 78,0 2021.06.02 13
Wykaz dostaw lub usług doc 21,4 2021.06.02 14
Wzór oferty doc 57,0 2021.06.02 16
Wzór protokołu odbioru docx 16,7 2021.06.02 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,6 2021.06.15 9
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2021.06.15 9

Pobierz wszystkie dokumenty