Szczegóły ogłoszenia ZP/D-15/A/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-15/A/21

"Dostawa i montaż tunelu dydaktycznego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 90,8 2021.06.02 136

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 35,8 2021.06.09 10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 35,8 2021.06.11 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,3 2021.06.02 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,2 2021.06.02 14
Projekt umowy zm. dn. 09.06.2021 r. doc 80,0 2021.06.02 9
Wykaz dostaw lub usług doc 21,4 2021.06.02 15
Wzór oferty doc 58,0 2021.06.02 14
Wzór protokołu odbioru docx 16,7 2021.06.02 16

Zmiany specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,6 2021.06.22 2
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2021.06.22 2

Pobierz wszystkie dokumenty