Szczegóły ogłoszenia ZP/D-09/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-09/21

"Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 149,6 2021.06.10 83

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 48,2 2021.06.10 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 1 docx 53,4 2021.06.10 34
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 2 docx 50,2 2021.06.10 47
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 3 docx 70,3 2021.06.10 30
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 4 docx 248,9 2021.06.10 13
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 5 docx 315,7 2021.06.10 17
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 6 docx 296,5 2021.06.10 16
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 7 docx 177,6 2021.06.10 16
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,0 2021.06.10 11
Projekt umowy doc 62,5 2021.06.10 8
Wzór formularza oferty doc 90,5 2021.06.10 13
Wzór protokołu odbioru doc 27,5 2021.06.10 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,9 2021.06.22 2
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,3 2021.06.22 0

Pobierz wszystkie dokumenty