Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-18/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-18/21

"Dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej""

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 136,3 2021.08.06 387

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 139,7 2021.08.06 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 114,6 2021.08.06 57
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 90,5 2021.08.06 49
Wzór oferty na dostawy docx 114,6 2021.08.06 67
Wzór protokołu odbioru docx 107,3 2021.08.06 62
Wzór umowy na dostawy docx 119,6 2021.08.06 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 108,6 2021.09.16 5
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 109,1 2021.09.16 6

Pobierz wszystkie dokumenty