Szczegóły ogłoszenia ZP/D-28/A/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-28/A/21

"Dostawa spektrometru iskrowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 93,4 2021.08.10 294

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 35,8 2021.08.17 28
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 2 pdf 35,8 2021.08.19 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 55,5 2021.08.10 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 36,1 2021.08.10 52
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,3 2021.08.10 27
Projekt umowy doc 80,5 2021.08.10 30
Wykaz dostaw lub usług doc 21,0 2021.08.10 28
Wzór oferty doc 56,0 2021.08.10 32
Wzór protokołu odbioru docx 16,7 2021.08.10 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 22,7 2021.08.19 36
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 20,9 2021.08.13 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,6 2021.09.03 19
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2021.09.03 34
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 20,6 2021.08.17 36

Pobierz wszystkie dokumenty