Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-20/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-20/21

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 208,8 2021.08.20 295

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 66,3 2021.09.08 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 48,9 2021.08.20 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2021.08.20 37
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 90,7 2021.08.20 46
Szczegółowy opis zamówienia doc 86,0 2021.08.20 113
Wzór oferty na dostawy doc 28,1 2021.08.20 37
Wzór protokołu odbioru docx 16,8 2021.08.20 36
Wzór umowy na dostawy docx 31,7 2021.08.20 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 22,4 2021.09.08 21

Pobierz wszystkie dokumenty