Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-22/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-22/21

"Dostawa urządzeń sieciowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 90,6 2021.08.20 283

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 35,8 2021.08.26 17
Informacja o zmianach II (procedura uproszczona) pdf 38,1 2021.09.06 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 47,4 2021.08.20 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,3 2021.08.20 27
Protokół odbioru (wzór) doc 40,0 2021.08.20 24
Wzór oferty na dostawy doc 27,7 2021.08.20 29
Wzór umowy na dostawy docx 31,7 2021.08.20 27
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie 1 pdf 191,0 2021.08.20 56
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie 2 docx 31,2 2021.08.20 35

Zmiany specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 22,4 2021.09.06 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,9 2021.09.09 9
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 19,3 2021.09.10 11
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie 1.docx docx 35,0 2021.09.06 11

Pobierz wszystkie dokumenty