Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-05/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-05/21

"Roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia laboratoryjnego na WIiŚ przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 127,8 2021.09.03 211

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 41,1 2021.09.17 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 61,8 2021.09.03 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja_ZP zip 7890,8 2021.09.03 48
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2021.09.03 30
Wykaz robót budowlanych doc 23,7 2021.09.03 36
Wzór oferty na roboty budowlane docx 21,4 2021.09.03 27
Wzór umowy na roboty budowlane doc 144,5 2021.09.03 34

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 24,5 2021.09.17 22

Pobierz wszystkie dokumenty