Szczegóły ogłoszenia ZP/D-30/A/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-30/A/21

"Wyposażenie multimedialne sali Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 101,2 2021.09.03 149

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,4 2021.09.03 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 189,6 2021.09.03 51
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,7 2021.09.03 13
Projekt umowy doc 80,5 2021.09.03 14
Protokól odbioru doc 40,0 2021.09.03 12
Wzór oferty na dostawy doc 54,0 2021.09.03 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,6 2021.09.14 5
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2021.09.14 6

Pobierz wszystkie dokumenty