Szczegóły ogłoszenia ZP/D-33/A/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-33/A/21

"Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii do analizy ilościowej i jakościowej próbek sypkich, stałych i cieczy dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 103,8 2021.09.03 104

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,6 2021.09.03 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2021.09.03 13
Projekt umowy doc 81,5 2021.09.03 13
Wzór oferty doc 57,0 2021.09.03 13
Wzór protokołu odbioru docx 16,7 2021.09.03 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,6 2021.09.14 8
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2021.09.14 15

Pobierz wszystkie dokumenty