Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-21/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-21/21

"Dostawa serwerów dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 128,9 2021.09.07 137

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 38,1 2021.09.14 20
Informacja o zmianach (procedura uproszczona)2 pdf 38,1 2021.09.20 5

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 53,2 2021.09.07 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2021.09.07 11
projekt umowy na dostawy docx 31,8 2021.09.07 16
Protokól odbioru doc 40,0 2021.09.07 12
Szczegółowy opis przedmiotu zamówiania- zadanie nr 1 doc 43,0 2021.09.07 77
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- zadanie nr 2 docx 29,0 2021.09.07 34
Wzór oferty na dostawy docx 27,3 2021.09.07 16

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 27,6 2021.09.20 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) doc 20,2 2021.09.14 23

Pobierz wszystkie dokumenty