Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-24/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-24/21

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 199,0 2021.09.14 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 49,3 2021.09.14 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.09.14 15
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 90,7 2021.09.14 15
Szczegółowy opis zamówienia doc 106,5 2021.09.14 29
Wzór oferty na dostawy doc 27,7 2021.09.14 9
Wzór protokołu odbioru docx 16,8 2021.09.14 7
Wzór umowy na dostawy docx 31,8 2021.09.14 8

Pobierz wszystkie dokumenty