Szczegóły ogłoszenia ZP/D-34/A/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-34/A/21

"Dostawa monitorów interaktywnych -2 sztuki 65`` oraz 2 sztuki 75`` dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 99,8 2021.09.15 67

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 38,3 2021.09.21 2

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 49,4 2021.09.15 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik do SWZ) docx 24,1 2021.09.15 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2021.09.15 6
Projekt umowy doc 80,5 2021.09.15 8
Protokól odbioru doc 40,0 2021.09.15 7
Wzór oferty na dostawy doc 54,0 2021.09.15 7

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania oofert doc 23,7 2021.09.21 8

Pobierz wszystkie dokumenty