Pracownicy DZP

Kierownik
mgr Łukasz Zyngier
tel. (034) 3250-236
lukasz.zyngier@pcz.pl
Specjalista
mgr Joanna Podsiadlik
tel. (034) 3250-236
joanna.podsiadlik@pcz.pl
Starszy referent
mgr inż. Agata Niedźwiadek
tel. (034) 3250-254
agata.niedzwiadek@pcz.pl
Specjalista
mgr Agnieszka Bera-Rakoczy
tel. (034) 3250-415
agnieszka.rakoczy@pcz.pl
Samodzielny referent
mgr Maria Taranek-Totoś
tel. (034) 3250-415
m.taranek-totos@pcz.pl
Samodzielny referent
mgr Anna Szymańska
tel. (034) 3250-254
anna.szymanska@pcz.pl
Samodzielny referent
mgr Kamila Kik
tel. (034) 3250-254
kamila.kik@pcz.pl
Starszy referent
mgr Marcin Malicki
tel. (034) 3250-415
marcin.malicki@pcz.pl