Terminy przesłania do Działu Zamówień Publicznych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w roku kalendarzowym 2021

Przedmiot zamówienia

Termin składania wniosków

Sprzęt i oprogramowanie komputerowe

(tj. komputery przenośne, komputery stacjonarne, monitory, drukarki, oprogramowanie standardowe i systemy operacyjne)

25/02/2021

12/04/2021

14/06/2021

20/09/2021

Macierze i serwery

01/03/2021

30/08/2021

Urządzenia sieciowe

01/03/2021

07/06/2021

Sprzęt i urządzenia  laboratoryjne

26/02/2021

09/04/2021

18/06/2021

27/08/2021

22/10/2021

Tablice multimedialne, ekrany, projektory, rzutniki oraz lampy do projektorów i rzutników

26/02/2021

16/04/2021

21/06/2021

24/09/2021

22/11/2021

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych  dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

03/08/2021

Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników  chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

03/08/2021

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do AAS  dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

03/08/2021

Meble

26/02/2021

12/04/2021

07/06/2021

13/09/2021

29/10/2021

Druki

26/02/2021

14/04/2021

09/06/2021

15/09/2021

29/10/2021

Artykuły reklamowe

26/02/2021

16/04/2021

11/06/2021

17/09/2021

29/10/2021

 

Specyfikacje określające przedmiot zamówienia winny być składane zarówno w formie pisemnej jak również elektronicznej na następujące adresy e-mail:

- sprzęt komputerowy i oprogramowanie: jpodsiadlik@adm.pcz.czest.pl

- meble, usługi drukarskie: mtaranek@adm.pcz.czest.pl

- aparatura, projektory itp. : arakoczy@adm.pcz.czest.pl

- artykuły i gadżety reklamowe: mtaranek@adm.pcz.czest.pl