Akademiki

Politechnika Częstochowska posiada 3 nowoczesne domy studenckie, po generalnym remoncie, w których może zamieszkać w sumie 2000 osób.

 

Dom Studenta nr 2 „BLIŹNIAK”
42-201 Częstochowa, ul. Akademicka 5, tel. 34 3250 472

Cennik:

- pokój 1 osobowy 400,00 zł
- miejsce w pokoju 2 osobowym   320,00 zł
- pokój dwuosobowy przy korzystaniu przez jedną osobę   525,00 zł

Dom Studenta nr 5 „MALUCH”

42-201 Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30, tel. 34 3250 233

Cennik:

- pokój 1 osobowy 360,00 zł
- miejsce w pokoju 2 osobowym     310,00 zł
- pokój dwuosobowy przy korzystaniu przez jedną osobę    500,00 zł
- pokój rodzinny             660,00 zł

Dom Studenta nr 7 „HERKULES”

42-201 Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/48, tel. 34 3250 499, 3250 495

Cennik:

- pokój 1 osobowy 350,00 zł
- miejsce w pokoju 2 osobowym 300,00 zł
- miejsce w pokoju 3 osobowym 250,00 zł
- pokój dwuosobowy przy korzystaniu przez jedną osobę 460,00 zł
- pokój rodzinny 660,00 zł

Studenci Politechniki Częstochowskiej mogą ubiegać się o miejsca w akademikach. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.


Starając się o miejsce w Domu Studenckim należy:


Student ubiegający się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim zobowiązany jest do złożenia wniosku w Dziale Domów Studenckich (z wyjątkiem studentów I roku we właściwym dziekanacie lub w Dziale Domów Studenckich) w terminie do końca maja każdego roku, I rok studiów do 10 września.