Akty prawne

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 40/2020/2021 z dnia 19.05.2021 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 418/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022
z późniejszymi zmianami
Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 32/2020/2021 z dnia 24.03.2021 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 418/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 418/2019/2020 z dnia 30.06.2020 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 Zobacz i pobierz

Warunki i tryb rekrutacji 2020/2021

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 407/2019/2020 z dnia 27.05.2020 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 391/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 300/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 391/2019/2020 z dnia 12.02.2020 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 300/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 300/2018/2019 z dnia 26.06.2019 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 Zobacz i pobierz

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego ubiegających się o przyjęcie na studia

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 60/2020/2021 z dnia 23.06.2021 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2025/2026 Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 43/2020/2021 z dnia 19.05.2021 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 419/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2024/2025 z późniejszymi zmianami
Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 42/2020/2021 z dnia 19.05.2021 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 301/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2023/2024 z późniejszymi zmianami
Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 41/2020/2021 z dnia 19.05.2021 w sprawie zmiany Uchwały nr 246/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 z późniejszymi zmianami
Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 35/2020/2021 z dnia 24.03.2021 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 419/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2024/2025 Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 34/2020/2021 z dnia 24.03.2021 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 301/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2023/2024 z późniejszymi zmianami Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 33/2020/2021 z dnia 24.03.2021 w sprawie zmiany Uchwały nr 246/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 z późniejszymi zmianami Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 419/2019/2020 z dnia 30.06.2020 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2024/2025 Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 414/2019/2020 z dnia 27.05.2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 246/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 z późniejszymi zmianami Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 393/2019/2020 z dnia 12.02.2020 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 301/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2023/2024 Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 392/2019/2020 z dnia 12.02.2020 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 266/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 246/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 301/2018/2019 z dnia 26.06.2019 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2023/2024 Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 266/2018/2019 z dnia 27.03.2019 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 246/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcia na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 246/2018/2019 z dnia 12.12.2018 w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Zobacz i pobierz

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 75/2020/2021 z dnia 23.06.2021 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 Zobacz i pobierz

Regulamin przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów w Politechnice Częstochowskiej

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 347/2018/2019 z dnia 17.07.2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz

Komunikat UKR procedura rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr letni na rok akademicki 2020/2021

Komunikat UKR procedura rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr letni na rok akademicki 2020/2021

Zobacz i pobierz

Komunikatu UKR procedura rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr zimowy na rok akademicki 2020/2021 III TURA

Komunikatu UKR procedura rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr zimowy na rok akademicki 2020/2021 III TURA

Zobacz i pobierz

Komunikat UKR Procedura rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr zimowy na rok akademicki 2020/2021

Komunikat UKR procedura rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr zimowy na rok akademicki 2020/2021

Zobacz i pobierz

Komunikat UKR procedura rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr zimowy na rok akademicki 2020/2021

Zobacz i pobierz

Komunikat UKR procedura rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr zimowy na rok akademicki 2021/2022

Komunikat UKR procedura rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr zimowy na rok akademicki 2021/2022

Zobacz i pobierz

Komunikat UKR procedura rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr zimowy na rok akademicki 2021/2022 - II tura

Zobacz i pobierz

Komunikat UKR procedura rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr zimowy na rok akademicki 2021/2022 - III tura

Zobacz i pobierz