Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przyjmowani będą na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Politechnice Częstochowskiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przyjmowani będą na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Politechnice Częstochowskiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

UPRAWNIENIA

laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ubiegających się
o przyjęcie na studia w latach 2021/2022, 2022/2023

Lp.

Nazwa olimpiady

Uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego

Laureaci eliminacji centralnych (L.el.c)

Finaliści eliminacji centralnych (F.el.c)

Kierunek

1.

- fizyczna
- matematyczna
- chemiczna
- informatyczna

L.el.c

F.el.c

 • budownictwo
 • budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM

2.

- fizyczna
- matematyczna
- informatyczna
- wiedzy technicznej

L.el.c

F.el.c

 • elektrotechnika
 • elektronika i telekomunikacja
 • automatyka i robotyka
 • elektromobilność i energia odnawialna

3.

- fizyczna
- matematyczna
- chemiczna
- biologiczna
- informatyczna
- wiedzy technicznej
- ekologiczna

L.el.c

F.el.c

 • inżynieria środowiska
 • biotechnologia
 • energetyka
 • zarządzanie środowiskiem

4.

- fizyczna
- matematyczna
- informatyczna
- wiedzy technicznej
- chemiczna
- biologiczna
- ekologiczna
- geograficzna
- innowacji technicznych
- wiedzy ekologicznej

L.el.c

F.el.c

 • inteligentne miasta

5.

- fizyczna
- matematyczna
- chemiczna
- informatyczna
- wiedzy technicznej
- biologiczna

L.el.c

F.el.c

 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika (stacjonarne)
 • matematyka stosowana
  i technologie informatyczne

6.

- z astronomii i astrofizyki
- chemiczna
- fizyczna
- informatyczna
- matematyczna
- wiedzy ekologicznej
- wiedzy technicznej
- innowacji technicznych i  wynalazczośc- techniki samochodowej

L.el.c

F.el.c

 • mechatronika (niestacjonarne)

 

7.

- fizyczna
- informatyczna
- matematyczna
- chemiczna
- biologiczna
- wiedzy technicznej
- astronomiczna
- wiedzy o wynalazczości
- innowacji technicznych
- wiedzy i umiejętności budowlanych
- wiedzy i umiejętności rolniczych
- wiedzy ekonomicznej
- wiedzy ekologicznej
- konkurs matematyczny KANGUR

L.el.c

F.el.c

 • fizyka techniczna
 • inżynieria materiałowa
 • metalurgia
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

8.

- fizyczna
- informatyczna
- matematyczna
- chemiczna
- biologiczna
- wiedzy technicznej
- astronomiczna
- wiedzy o wynalazczości
- innowacji technicznych
- wiedzy i umiejętności budowlanych
- wiedzy i umiejętności rolniczych
- wiedzy ekonomicznej
- wiedzy ekologicznej
- konkurs matematyczny KANGUR  - wiedzy elektrycznej i elektronicznej
- spedycyjno-logistyczna
- statystyczna
- wiedzy i umiejętności handlowo-menadżerskich
- przedsiębiorczości

L.el.c

F.el.c

 • inteligentny przemysł
 • inżynieria chemiczna
  i procesowa

9.

- matematyczna
- wiedzy technicznej
- informatyczna
- wiedzy ekonomicznej
- filozoficzna
- biologiczna
- geograficzna
- języka angielskiego

L.el.c

F.el.c

 • zarządzanie
 • zarządzanie jakością i produkcją
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • logistyka
 • logistyka inżynierska
 • finanse i rachunkowość w biznesie
 • angielski język biznesu
 • design i zarządzanie projektami
 • zarządzanie w turystyce i sporcie