Ogłoszenia

Godziny rektorskie

Na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej oraz Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Częstochowskiej w sprawie godzin rektorskich, z uwagi na Dzień Wszystkich Świętych w dniach 30 października br. od godziny 12.00 oraz 2 listopada br. przez cały dzień obowiązywać będą godziny rektorskie.

Jednocześnie informujemy, że dzień 31.10.2017 r. jest dniem wolnym od zajęć zgodnie ze strukturą roku akademickiego 2017/2018.

Autor: BKiM, 24.10.2017

OTWÓRZ, ABY...

BGPCz_10_2017

Autor: BKiM, 19.10.2017

Msza Święta

Msza święta w intencji studentów i pracowników Uczelni,

której będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz  Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo

wraz z Biskupem Pomoniczym Andrzejem Przybylskim, zostanie odprawiona 18 października o godz. 19.00,

w Kościele Akademickim pw. Św. Ireneusza BW, ul. Kilińskiego 132

Autor: BKiM, 10.10.2017

Rekrutacja!

Rekrutacja

Autor: BKiM, 10.10.2017

Rekrutacja!

ZAPRASZAMY NA STUDIA_03_2017

Autor: BKiM, 18.01.2017

Strony