Stypendia

Jakie świadczenia Ci przysługują?

Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student może się ubiegać w uczelni o następujące świadczenia przyznawane ze środków funduszu stypendialnego:

  •         stypendium socjalne,
  •         stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  •         stypendium rektora,
  •         zapomogę.

Przepisy regulujące wszystkie kwestie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej znajdziesz tutaj.