Terminarz rekrutacji

REKRUTACJA

na semestr zimowy

w roku akademickim 2021/2022

Rozpoczęcie rejestracji i zapisów na kierunek
w systemie IRK

 1.09.2021r. od godz.8.00

Zamknięcie zapisów w systemie IRK

19.09.2021r. do godz.23.00

Ogłoszenie w systemie IRK informacji o zakwalifikowaniu

21.09.2021r.

Dosłanie dokumentów od kandydatów

od 21.09.2021r. 

Ostateczny termin dosłania dokumentów

do 29.09.2021r.

Ogłoszenie list przyjętych i rezerwowych

30.09.2021r.