Konferencje z lat poprzednich

XX Physical Metallurgy and Materials Science Conference Advanced Materials and Technologies

termin:09.01.2013 r. do 12.01.2013 r.
miejsce:Kudowa Zdrój
organizator:

Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej

strona internetowa:

http://amt2013.inzynieriamaterialowa.pl/

V Międzynarodowa Konferencja Ciągarska

termin:07.03.2013 r. do 09.03.2013 r.
miejsce:Zakopane
organizator:

Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej

strona internetowa:

http://www.konferencja.wip.pcz.pl/

X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"

termin:13.03.2013 r. do 15.03.2013 r.
miejsce:Częstochowa
organizator:

Wydział Zarządzania

strona internetowa:

http://zim.pcz.pl/biznes/

Konferencja Naukowa "Teraźniejszość i Przyszłość Polityki Społecznej"

termin:18.04.2013 r. do 19.04.2013 r.
miejsce:Częstochowa
organizator:

Wydział Zarządzania

strona internetowa:

http://www.zim.pcz.pl/konferencje/politykaspoleczna/pl/index.html

XVII Sympozjum "KOMPOZYTY 2013 -Teoria i praktyka"

termin:24.04.2013 r. do 26.04.2013 r.
miejsce:Poraj k. Częstochowy
organizator:

Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej

strona internetowa:

http://www.ptmk.net/seminaria_konferencje,pl.html

XXXVII STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

termin:05.05.2013 r.
miejsce:Częstochowa
organizator:

Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej

strona internetowa:

http://www.konferencja_studencka.wip.pcz.pl/

"Odpady, jako źródła energii – technologie zgazowania odpadów komunalnych, biomasy oraz osadów ściekowych"

termin:05.05.2013 r.
miejsce:Częstochowa
organizator:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

strona internetowa:

II Międzynarodowa Konferencja nt. "Przedsiębiorczość. Szanse i wyzwania"

termin:06.05.2013 r.
miejsce:Częstochowa
organizator:

Wydział Zarządzania

strona internetowa:

http://zim.pcz.pl/konferencje/przedsiebiorczosc/

Konferencja Kół Naukowych nt. "Teoria i praktyka rachunkowości – nowe wyzwania"

termin:23.05.2013 r.
miejsce:Częstochowa
organizator:

Wydział Zarządzania

strona internetowa:

http://zim.pcz.pl/konferencje/rachunkowosc/

III Konferencja Kół Naukowych nt. "Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania. Innowacje. Kryzys. Przedsiębiorczość"

termin:23.05.2013 r. do 24.05.2013 r.
miejsce:Częstochowa
organizator:

Wydział Zarządzania

strona internetowa:

http://www.zim.pcz.pl/konferencje/wyzwania/

I Konferencja Kół Naukowych nt. "Perspektywy Zrównoważonego Rozwoju. Zarządzanie Innowacje – Sukces"

termin:27.05.2013 r.
miejsce:Częstochowa
organizator:

Wydział Zarządzania

strona internetowa:

http://www.zim.pcz.pl/menu-468,ii-konferencja-kol-naukowych-perspektywy-...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Innowacja jako źródło wartości w leśnictwie, przemyśle drzewnym oraz przemyśle meblarskim"

termin:29.05.2013 r. do 31.05.2013 r.
miejsce: Gdańsk
organizator:

organizator: Wydział Zarządzania

strona internetowa:

http://www.qpij.pl/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-innowacja-jako-zro...

Międzynarodowa Konferencja "Career Management In Knowledge Based Society"

termin:30.05.2013 r. do 31.05.2013 r.
miejsce:Uniwersytet w Alba Iulia w Rumunii
organizator:

Wydział Zarządzania

strona internetowa:

http://www.uab.ro/cicoc/cmks/

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii, Inżynierii Materiałowej i Inżynierii Produkcji

termin:06.06.2013 r. do 07.06.2013 r.
miejsce:Częstochowa
organizator:

Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej

strona internetowa:

http://hutnik.wip.pcz.pl/

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Quality Production Improvement"

termin:17.06.2013 r. do 19.06.2013 r.
miejsce:Zaborze k. Myszkowa
organizator:

Wydział Zarządzania

strona internetowa:

http://www.qpij.pl/vii-miedzynarodowa-konferencja-qpi

Strony