Konkursy na nauczycieli

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Wydziału Budownictwa z dnia 4 września 2019 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Konkursowej do roztrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

Autor: WebAdmin, 05.09.2019

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Wydziału Budownictwa z dnia 4 września 2019 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Konkursowej do roztrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

Autor: WebAdmin, 05.09.2019

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Wydziału Budownictwa z dnia 4 września 2019 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Konkursowej do roztrzygnięcia konkursu na stanowisko asytenta w Katedrze Konstrukcji Metalowych i Materiałów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

Autor: WebAdmin, 05.09.2019

WYNIK KONKURSU NA STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA, FINANSOWANEGO W RAMACH PROJEKTU NCN NR 2018/31/D/ST8/00199

Wynik konkursu ogłoszonego dnia 26.06.2019 na stypendium naukowe dla doktoranta, finansowanego w ramach projektu NCN nr 2018/31/D/ST8/00199 pt. "Eksperymentalna i numeryczna analiza rozkładu orientacji cząstek niesferycznych w losowo upakowanych złożach stałych" realizowanego na Wydziale Inzynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

Wynik konkursu

Autor: WebAdmin, 03.09.2019

konkurs dla doktoranta na stypendium naukowe

REKTOR 
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza otwarty konkurs 
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 
dla doktoranta na stypendium naukowe 
w ramach projektu NCN nr UMO-2018/31/B/ST8/00762:
„Rozwój pasywnych i aktywnych metod sterowania przepływem w celu optymalizacji procesu spalania w płomieniach dyfuzyjnych.”

Autor: WebAdmin, 02.09.2019

Strony