Informacje i komunikaty w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2 oraz kształcenia zdalnego

List Rektora Politechniki Częstochowskiej do Społeczności Akademickiej (English version)

Apel Rektora

Komunikaty:

Ważne informacje:

Zarządzenia Rektora:

Legitymacje studenckie i doktoranckie automatycznie przedłużone