Ogłoszenia

Ogłoszenie

GODZINY PRACY BIURA OBSŁUGI STUDENTÓW DZIAŁU NAUCZANIA

Składanie wniosków o stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę, a także odbiór dyplomów ukończenia studiów wraz z suplementem odbywa się w Biurze Obsługi Studentów Działu Nauczania znajdującym się w Budynku Głównym Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie.

Biuro Obsługi Studentów Działu Nauczania w okresie od 1 do 30 września będzie czynne w następujących godzinach:

  • Poniedziałek   10:00 – 14:00
  • Wtorek            nieczynne
  • Środa              8:00 – 13:00
  • Czwartek        10:00 – 14:00
  • Piątek             10:00 – 14:00

UWAGA: W dniach 2.09.2021 r., 3.09.2021 r. oraz 17.09.2021 r. Biuro Obsługi Studentów Działu Nauczania będzie nieczynne dla interesantów!

Autor: WebAdmin, 03.09.2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest najważniejszym badaniem realizowanym raz na 10 lat, na terenie całego kraju.
Zgodnie z Ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkową metodą przekazania danych w ramach NSP 2021 jest samospis internetowy.
Formularz spisowy dostępny jest na stronie spis.gov.pl. Samospis internetowy to szybka, bezpieczna i prosta metoda udziału w spisie.
Jeżeli nie posiadamy dostępu do komputera/internetu dzwonimy na infolinię: 22 279 99 99.

Wspólnie – Liczmy się dla Polski. Więcej informacji o spisie na spis.gov.pl

Autor: BPRdsKOE, 29.08.2021

Komunikat Rektora

Komunikat dotyczy kształcenia na: studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, a także w szkole doktorskiej oraz zajęciach na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.

W związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje się Społeczność Akademicką o powrocie do kształcenia w trybie stacjonarnym od semestru zimowego 2021/2022.

Szczegóły dotyczące nowelizacji rozporządzenia można znaleźć w komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Autor: WebAdmin, 26.08.2021

Zmarł Profesor January Bień

Prof. January Bień

Z bólem i smutkiem oraz w poczuciu straty żegnamy śp. Profesora Januarego Bienia – Rektora Politechniki Częstochowskiej w latach 2005-2008, Doktora Honoris Causa naszej Uczelni, Senatora RP w latach 2001-2005. Podczas długoletniej aktywności organizacyjnej pełnił na Politechnice Częstochowskiej liczne funkcje – Prorektora ds. Nauki, Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska, Prodziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

W osobie Profesora żegnamy wybitnego specjalistę w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska, autora kilkuset publikacji naukowych, przewodniczącego wielu organizacji badawczych i naukowych, opiekuna kilkuset prac dyplomowych.

W naszej pamięci pozostanie jako znamienity przedstawiciel nauki polskiej, niestrudzony animator życia naukowego, wychowawca pokoleń naukowców.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia składają Rektor, Senat i Wspólnota Akademicka Politechniki Częstochowskiej.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 28 sierpnia br. o godz. 14.00 w kościele pw. Jana Chrzciciela, ul. Długa 78 w Częstochowie, po czym nastąpi odprowadzenie urny z prochami Zmarłego do grobu na cmentarz Raków.

Autor: BKiM, 26.08.2021

Strony