Ogłoszenia

dr hab. Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki - powitanie wspólnoty akademickiej

Autor: WebAdmin, 26.10.2020

Kurs Polskiego Języka Migowego

Szanowni Państwo,

zapraszamy pracowników Politechniki do wzięcia udziału w kursie Polskiego Języka Migowego organizowanym przez Politechnikę Częstochowską.

W zajęciach mogą wziąć udział pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni, którzy w wyniku wykonywania obowiązków służbowych mają bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi np.: osoby zatrudnione w dziekanatach, portierniach akademików. W przypadku wolnych miejsc w grupach w zajęciach mogą wziąć udział również pozostali pracownicy PCz.

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu:

  • w środy od 14:30 – zajęcia dla osób kontynuujących naukę z poprzedniego semestru – grupa nr 1. zaawansowana,
  • w czwartki od 14:30 – zajęcia dla osób rozpoczynających naukę – grupa 2. podstawowa,
  • w piątki od 14:00 – zajęcia dla osób rozpoczynające naukę – grupa 3. podstawowa

w terminie od 04.11.2020 r. do 28.05.2021 r. – 2 semestry, 24 tygodnie zajęć przez 2 godziny lekcyjne dziennie. Maksymalna liczebność grupy zajęciowej wynosi 9 osób.

Zajęcia rozpoczną się w listopadzie i odbywać się będą w formie stacjonarnej na terenie Uczelni z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi GIS oraz zgodnie z Poleceniem Kanclerza nr 5/2020. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału stacjonarnie w zajęciach, będą mogły w nich uczestniczyć zdalnie. W przypadku utrzymywania się obecnej sytuacji epidemicznej oraz wydłużenia czasu, w którym wszystkie zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym (tj. do 31 października br.), kurs Polskiego Języka Migowego będzie również realizowany w tym trybie.

Uczestnicy, po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. W przypadku zainteresowania zajęciami będą one kontynuowane również w kolejnych latach.

Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Wypełnione zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 28.10.2020 r.

Przewidywany zakres tematyczny zajęć został przedstawiony w załączniku.

 

Wypełnioną, wydrukowaną i podpisaną kartę zgłoszeniową należy zeskanować i wysłać na adres poczty elektronicznej: migowy@adm.pcz.pl.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację Zasad przeprowadzania szkoleń dla pracowników Politechniki Częstochowskiej finansowanych z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji udziela

Michał Modławski – samodzielny referent Działu Nauczania

tel. 34 32 50 281,

e-mail: michal.modlawski@pcz.pl,

Dział Nauczania ul. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa.

 

 

Karta zgłoszeniowa - Karta zgłoszeniowa,

Zasady przeprowadzania szkoleń dla pracowników Politechniki Częstochowskiej finansowanych z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Regulamin kursu

Harmonogram zajęć - Harmonogram zajęć

Nauka Języka Migowego - Planowana tematyka zajęć.

Autor: BKiM, 21.10.2020

KOMUNIKAT REKTORA

Szanowni Państwo,

w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną i objęciem Częstochowy strefą czerwoną informuję, że od 17 października br. wszystkie zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym
w uczelni (tj. w bezpośrednim kontakcie) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II, III stopnia, studiach podyplomowych, kursach i dla uczestników szkoły doktorskiej, zostają zamienione na zajęcia zdalne w terminie do 31 października br.

Proszę jednocześnie pamiętać, że decyzja o przeniesieniu wszystkich zajęć w tryb zdalny nie oznacza zamknięcia uczelni.

Sytuacja jest trudna dla całej społeczności Politechniki Częstochowskiej.

Liczę na Państwa zrozumienie.

Z życzeniami zdrowia,

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Rektor PCz

 

 

Autor: BKiM, 16.10.2020

Aktywna Politechnika

Aktywna Politechnika

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Częstochowskiej

zaprasza do udziału w zajęciach rekreacyjnych w ramach szóstej edycji akcji:

TRENUJ Z NAMI

Aktywna Politechnika

(s. zimowy 2020/2021- zajęcia bezpłatne)

Zajęcia skierowane są wyłącznie do: pracowników Uczelni i ich rodzin.
W semestrze zimowym w roku akademickim 2020-2021 proponujemy zajęcia z:

  1. Piłki siatkowej - zajęcia będą odbywały się na sali Studium WFiS przy al. Armii Krajowej 23/25 we wtorki w godzinach 18:00-19:30. Prowadzący mgr Dariusz Parkitny. Limit osób- 12.
  2. Tenisa ziemnego (zajęcia dla dzieci do 14 lat)- zajęcia będą odbywały się na sali Studium WFiS przy al. Armii Krajowej 23/25 we wtorki w godzinach 16:30-18:00. Prowadzący mgr Dariusz Parkitny.
  3. Tenisa ziemnego dla pracowników Uczleni- zajęcia będą odbywały się na sali Studium WFiS przy al. Armii Krajowej 23/25 we wtorki w godzinach 15:30-16:30. Prowadzący mgr Dariusz Parkitny.
  4. Treningu funkcjonalnego/stretching i relaksacja - zajęcia będą odbywały się na małej salce Studium WFiS, przy ulicy Dąbrowskiego 71 w poniedziałki w godzinach 15:30-17:00 lub 18:15-19:45. Prowadzący mgr Maciej Żyła. Limit osób- 8.
  5. Treningu zdrowotnego- zajęcia będą odbywały się na małej salce Studium WFiS, przy  ulicy Dąbrowskiego 71 w środy w godzinach 15:30-17:00. Prowadzący mgr Maciej Żyła.

Limit osób- 8.

Zapisy osobiste w Studium WFiS al. A.K. 23/25 pokój 14, w godzinach 9:00-14:00 w dniach 28.09.2020r. - 02.10.2021r., lub poprzez przesłanie skanu wypełnionej karty udziału zamieszczonej w załączniku na adres mailowy swf@adm.pcz.czest.pl.

O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszenia.

Harmonogram zajęć

Karta udziału w zajęciach rekreacyjnych

Więcej informacji na stronie http://www.pcz.pl/swfis/

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną preferowana forma zgłaszania na zajęcia to kontakt mailowy

Autor: BKiM, 15.10.2020

Zapisy do Chóru "Pochodnia" i do koła teatralnego "Teatr z łapanki"

Studentów Politechniki Częstochowskiej zapraszamy na próby chóru „Pochodnia”, które odbywają się na sali widowiskowej Klubu Politechnik

w każdy wtorek i czwartek (począwszy od 15.10.2020 r.) w godzinach 17.45 – 20.00.

 

Kontakt:

dyrygent Jarosław Łyczka, tel.: 600 853 157,

prezes Marek Wojtal, tel.: 501 260 543.

Zapraszamy również na zajęcia koła teatralnego "Teatr z łapanki", które prowadzi Adam Hutyra, aktor Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,

w każdą środę o godzinie 19.00 (począwszy od 28.10.2020 r.)

Autor: BKiM, 14.10.2020

Strony