Ogłoszenia Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy Politechniki Częstochowskiej mogą od 15.02.2017 odbierać informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, PIT-11, PIT-40. Wydawane będą również roczne informacje o opłaconych składkach społecznych za 2016 rok

Formularze wydawane są przy ul. Dąbrowskiego 69 w pokoju nr 15.

Autor: WebAdmin, 15.02.2017

Ogłoszenie

W związku ze zmianami przepisów prawa w zakresie ustalania minimalnej stawki wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych Dział Kadr Płac i Spraw Socjalnych uprzejmie prosi  o wstrzymanie się z zawieraniem umów zleceń do czasu ogłoszenia nowego Polecenia Rektora, które jest aktualnie w uzgodnieniach. W Poleceniu tym będzie określony nowy wzór umowy zlecenia, z uwzględnieniem konieczności wykazania stawki godzinowej nie niższej niż 13 zł. Jednocześnie informujemy, że wszystkie umowy kontynuowane w 2017 roku będą podlegały aneksowaniu w zakresie ustalenia stawki godzinowej.

Autor: WebAdmin, 11.01.2017

Ogłoszenie

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje o konieczności złożenia przez pracowników Uczelni oświadczenia o posługiwaniu się numerem NIP lub PESEL w rozliczeniu z właściwym Urzędem Skarbowym. Uprasza się również pracowników o złożenie do Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych formularzy PIT-12.

Autor: WebAdmin, 19.12.2016

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy Politechniki Częstochowskiej mogą od 16.02.2016 odbierać informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, PIT-11, PIT-40. Wydawane będą również roczne informacje o opłaconych składkach społecznych za 2015 rok

Formularze wydawane są przy ul. Dąbrowskiego 69 w pokoju nr 15.

Autor: WebAdmin, 15.02.2016

Ogłoszenie

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje, że dnia 04.01.2016 kasa Politechniki Częstochowskiej będzie realizować wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich od godziny 11 do godziny 14. W dniu 05.01.2016 kasa Politechniki Częstochowskiej jest nieczynna.

Autor: DKPiSS, 31.12.2015

Strony