Ogłoszenia Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

Ogłoszenie

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje o konieczności złożenia przez pracowników Uczelni oświadczenia o posługiwaniu się numerem NIP lub PESEL w rozliczeniu z właściwym Urzędem Skarbowym. Uprasza się również pracowników o złożenie do Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych formularzy PIT-12.

 

Autor: WebAdmin, 10.12.2015

Informacja

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje, że został przeprowadzony przetarg na wybór Ubezpieczyciela dla pracowników w Politechnice Częstochowskiej. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez: PZU ŻYCIE S.A. na grupowe ubezpieczenie na życie. Nowa umowa wchodzi w życie począwszy od dnia 1 lutego 2016 roku.

Tak jak dotychczas ubezpieczenie jest dobrowolne, a składka miesięczna wynosi 54,40 i jest potrącana z pensji pracownika. Wszystkie rodzaje świadczeń wypłacane od dnia 1 lutego 2016 roku pozostają bez zmian. Do ubezpieczenia będą mogli przystępować również członkowie rodziny pracownika (małżonek, dziecko powyżej 18 roku życia, partner życiowy) na tych samych warunkach jak pracownik Uczelni.
 

Zainteresowani pracownicy proszeni są o złożenie do dnia 15 stycznia 2016 roku deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. Osoby, które do ww. dnia nie złożą deklaracji nie będą objęte ubezpieczeniem.

Deklaracje należy przekazać do Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych do pokoju nr 11 lub 15 – ul. Dąbrowskiego 69.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 i 15 pod numerem telefonu 451 i 369.


Przez pierwsze trzy miesiące przystąpienia do ubezpieczenia zostają zniesione wszelkie okresy karencji. Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia znajduje się w załączniku.

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia

Autor: WebAdmin, 02.12.2015

Termin wypłat regulacji wynagrodzeń za 2015 rok

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych uprzejmie informuje, że wynagrodzenie z regulacji za 2015 rok dla nauczycieli akademickich zostanie wypłacone w dniu 3 sierpnia 2015 r. (pł. 1), wynagrodzenie dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostanie wypłacone w dniu 31 lipca 2015 r. (pł. 2) oraz 3 sierpnia 2015 roku (pł. 4).

Autor: WebAdmin, 28.07.2015

Recital Artura Andrusa

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na recital Artura Andrusa. Cena biletów 40 lub 48 (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS). Spotkanie odbędzie się 22 maja (piątek) 2015 r. w Teatrze Częstochowskim o godzinie 19.00. Bilety do nabycia w pokoju nr 13, tel. 452.

Autor: WebAdmin, 10.04.2015

13-tka za rok 2014

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych uprzejmie informuje, że dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.”13-tka” za rok 2014 dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostanie wypłacona w dniu 18 marca 2015r.

Autor: WebAdmin, 02.03.2015

Strony