Ogłoszenia Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

PIT-y

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy Politechniki Częstochowskiej mogą od 18.02.2015 odbierać informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, PIT-11, PIT-40. Formularze wydawane są przy ul. Dąbrowskiego 69 w pokoju nr 15

Autor: WebAdmin, 16.02.2015

Ogłoszenie

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje o konieczności złożenia przez pracowników Uczelni oświadczenia o posługiwaniu się numerem NIP lub PESEL w rozliczeniu z właściwym Urzędem Skarbowym. Uprasza się również pracowników o złożenie do Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych formularzy PIT-12.

Oświadczenie

PIT-12

Autor: DzKPiSS, 15.12.2014

Ogłoszenie

W związku z akcją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych polegającą na otwieraniu dla ubezpieczonych indywidualnych profili internetowych umożliwiających zdalną komunikację z ZUS (Platforma Usług Elektronicznych – PUE) Rektor Politechniki Częstochowskiej wraz z Działem Kadr, Płac i Spraw Socjalnych zaprasza pracowników Politechniki Częstochowskiej dnia 18.12.2014 roku do sali nr 121 przy ulicy Dąbrowskiego 69 o godz. 9:00 na szkolenie połączone z zakładaniem indywidualnych profili PUE dla chętnych pracowników. Platforma Usług Elektronicznych pozwala ubezpieczonym sprawdzić dane o ubezpieczeniach, do których ich zgłoszono, podstawach wymiaru składek wykazanych w dokumentach rozliczeniowych złożonych przez pracodawcę, zgłoszonych członkach rodziny. Pozwala też skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który wylicza prognozowaną emeryturę.

Na spotkaniu uczestnicy będą mogli mieć założone indywidualne profile PUE, a weryfikacja tożsamości odbędzie się na miejscu, bez konieczności wizyty w ZUS, dlatego też wszystkie osoby chętne proszone są o zabranie ze sobą dowodów osobistych. Zgłoszenia osób chętnych przyjmuje Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych ul. Dąbrowskiego 69 pokój nr 15, lub pod numerem telefonu      34-3250-369 osoby do kontaktu: Anna Boroń, Robert Jasiński

Autor: WebAdmin, 12.12.2014

Ogłoszenie

W związku z akcją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych polegającą na otwieraniu dla ubezpieczonych indywidualnych profili internetowych umożliwiających zdalną komunikację z ZUS (Platforma Usług Elektronicznych – PUE) Rektor Politechniki Częstochowskiej wraz z Działem Kadr, Płac i Spraw Socjalnych zaprasza pracowników Politechniki Częstochowskiej dnia 25.11.2014 roku do sali nr 121 przy ulicy Dąbrowskiego 69 o godz. 9:00 na szkolenie połączone z zakładaniem indywidualnych profili PUE dla chętnych pracowników. Platforma Usług Elektronicznych pozwala ubezpieczonym sprawdzić dane o ubezpieczeniach, do których ich zgłoszono, podstawach wymiaru składek wykazanych w dokumentach rozliczeniowych złożonych przez pracodawcę, zgłoszonych członkach rodziny. Pozwala też skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który wylicza prognozowaną emeryturę.

Na spotkaniu uczestnicy będą mogli mieć założone indywidualne profile PUE, a weryfikacja tożsamości odbędzie się na miejscu, bez konieczności wizyty w ZUS, dlatego też wszystkie osoby chętne proszone są o zabranie ze sobą dowodów osobistych. Zgłoszenia osób chętnych przyjmuje Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych ul. Dąbrowskiego 69 pokój nr 15, lub pod numerem telefonu      34-3250-369 osoby do kontaktu: Anna Boroń, Robert Jasiński.

Autor: WebAdmin, 18.11.2014

Ogłoszenie

Pracownicy wyjeżdzający służbowo do któregokolwiek z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz EFTA: Islandia, Lichtenstein i Norwegia) lub Szwajcaria powinni postarać się o wydanie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, które uprawnia do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń. W tym celu powinni złożyć do Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych, kopię potwierdzającą zgodę na wyjazd służbowy, oraz wypełniony wniosek o wydanie formularza A1 niezbędnego do wydania karty EKUZ, w zakresie danych osobowych, miejsca pobytu i dat pobytu (punkty nr 1 i 2  wniosku). Po uzyskaniu przez Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Zaświadczenia o Ustawodawstwie Właściwym (formularz A1) wydanego przez ZUS, pracownik winien odebrać ww. formularz z Działu Kadr i Płac i Spraw Socjalnych i osobiście załatwić formalności związane z wydanie karty EKUZ w Narodowym Funduszu Zdrowia w Częstochowie ul. Czartoryskiego 28.

Autor: WebAdmin, 12.11.2014

Strony