Ogłoszenia Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

Ogłoszenie

Rektor Politechniki Częstochowskiej informuje, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe będzie wypłacane dnia 30 października 2014 w kasie Politechniki Częstochowskiej. W tym samym terminie zostaną zrealizowane przelewy na rachunki bankowe

Autor: WebAdmin, 24.10.2014

ogłoszenie

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych uprzejmie informuje, że dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.”13-tka” za rok 2013 dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostanie wypłacona w dniu 18 marca 2014r.

Autor: DzKPiSS, 19.02.2014

PIT'y

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy Politechniki Częstochowskiej mogą od 13.02.2014 odbierać informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, PIT-11, PIT-40.

Formularze wydawane są przy ul. Dąbrowskiego 69 w pokoju nr 15.

Autor: WebAdmin, 13.02.2014

Informacja

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje o konieczności złożenia przez pracowników Uczelni oświadczenia o posługiwaniu się numerem NIP lub PESEL w rozliczeniu z właściwym Urzędem Skarbowym. Uprasza się również pracowników o złożenie do Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych formularzy PIT-12.

Oświadczenie 2013

PIT-12-wrzesien-2013

Autor: DzKPiSS, 16.12.2013

Strony